AKIRA TRIBUTE
       
     
AKIRA
       
     
AKIRA
       
     
AKIRA
       
     
AKIRA
       
     
GusMendonca_Akira_Sketch_detail_02.jpg
       
     
AKIRA
       
     
AKIRA
       
     
AKIRA
       
     
AKIRA
       
     
AKIRA
       
     
AKIRA
       
     
AKIRA
       
     
AKIRA TRIBUTE
       
     
AKIRA TRIBUTE
AKIRA
       
     
AKIRA

Key Moment Concept /// Tetsuo Shima

AKIRA
       
     
AKIRA

Character Concept Sketch /// Tetsuo Shima

AKIRA
       
     
AKIRA

Akira /// Print Concept

AKIRA
       
     
AKIRA

Akira /// Sketch Print Concept

GusMendonca_Akira_Sketch_detail_02.jpg
       
     
AKIRA
       
     
AKIRA

Character Concept Sketch /// Detail

AKIRA
       
     
AKIRA

Akira /// Print Concept Detail

AKIRA
       
     
AKIRA

Making Of /// Thumbnail Sketch

AKIRA
       
     
AKIRA

Making Of /// 3D Modeling

AKIRA
       
     
AKIRA

Making Of /// 3D Environment

AKIRA
       
     
AKIRA

Making Of /// 3D Lighting

AKIRA
       
     
AKIRA

Making Of /// Final Photoshop Paint Over